Czy można zlecić usługi geodezyjne we własnym domu?

ktu widzenia budownictwa, osadnictwa i kartografii. Osobę wykonującą ten zawód określa się mianem "geodeta".

Czy można zlecić usługi geodezyjne we własnym domu? geodezja Środa Śląska

Osobę wykonującą ten zawód określa się

Geodezja zajmuje się ustalaniem wielkości i kształtu ziemi oraz umiejscowieniem punktów na jej powierzchni. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia budownictwa, osadnictwa i kartografii. Osobę wykonującą ten zawód określa się mianem "geodeta".


© 2019 http://straczyk.rzeszow.pl/